باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
نحوه آدرس دهی اعضا باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان در پژوهش ها در مقالات فارسي: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بيضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بيضاء،ایران در مقالات انگليسي: Young Researchers and Elite Club, Beyza Branch, Islamic Azad University, Beyza, Iran
روش عضویت در باشگاه از سال 1387 سيستم هوشمند مكانيزه تحت وب باشگاه راه­ اندازي و اجرا شده و تمام فعالیت­های باشگاه از قبیل ثبت نام، درخواست تسهیلات، تأیید عضویت متقاضیان، اطلاع رسانی، ارتباط با مسئول باشگاه و سایر فعالیت­ها از طریق سامانه ...
رئیس باشگاه متن      
معرفی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان مؤسسه­ای غیرانتفاعی است که در سال 1377 با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت و اعتلاي سطح علمي دانش‌آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد كشور، از طريق تشكل بخشيدن به اعضاء در ...