اطلاعیه گروه معارف

قابل توجه دانشجویان عزیز

 با توجه به اینکه اخذ بیش از 2 واحد دروس معارف در یک ترم ممنوع می باشد.خواهشمند است در نیمسالهای متعدد تحصیلی 2 واحد را در هر ترم اخذ نمایید. در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام می شود.با تشکر

گروه معارف دانشگاه بیضا