حوزه تربیت بدنی
مسئول تربیت بدنی دانشگاه جناب مهندس رضایی تخصص : رشته :
کسب مدال نقره در مسابقات بدمینتون کشوری (قائم شهر)توسط دانشجوی رشته معماری  خانم  نیلوفر خادم  نام و نام خانوادگی رشته ورزشی رتبه نام و نام خانوادگی رشته ...
برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا
برگزاری مسابقات کاراته خواهران
تصاویری از برگزاری مسابقات تکواندو خواهران