تماس مستقیم با ریاست واحد

جهت تماس مستقیم با ریاست دانشگاه لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
موضوع
شرح
please input captcha